Η υπηρεσία Deliverades.com έρχεται στην Ελλάδα από τον πρώτο όμιλο διαδικτυακών επιχείρησεων – εφαρμογών Dream Advertising LTD που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας :

Είναι η πρώτη εξειδικευμένη εφαρμογή αναζήτησης και όχι απλά ένα ακόμη διαδικτυακό γραφείο εργασίας ή μία επιπλέον εφαρμογή.
Το κατάστημα αλλά και ο διανόμεας με την εγγραφή του, επιλέγει τα κριτήρια ( περιοχή, μισθολόγιο κλπ ) που παρέχονται και η εφαρμογή κάνει ταίριασμα και στέλνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος στην εφαρμογή στην σελίδα μας στον εργόδοτη ή στον διανομέα επιλεγμένες αγγελίες που θα τον γλυτώσουν από χρήμα και κόπο, καθώς και οι δύο μεριές βρίσκουν εργασία πάνω στα κριτήρια που επιλέγουν.