Όλα τα κορυφαία καταστήματα ( coffee – creperies – sandwitch – ice ) βρίσκονται στο deliverades.com ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση σε delivery boys ή girls στην περιοχή που βρίσκονται ώστε να δουλεύουν με πρόγραμμα, συνέπεια και σωστά αποτελέσματα.